Hem
Nyheter  
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt


Nyheter

2017-12-16
Mälarö Tidning
Borde kommunen ta mer ansvar för vägnätet?
Kommunen bör snarast inleda en dialog med Närlunda och Stockby vägförening i syfte att kommunen tar över huvudmannaskapet för väghållningen.
Läs insändaren här >

2017-12-16
Mälarö Tidning
Insändarsvar: Vi har drivit färjefrågan!
Läs insändaren här >

2017-12-16
Mälarö Tidning
Svar till Johan Sundqvist om öppna nämnd och styrelsesammanträden.
Läs insändaren här >

2017-11-25
Fria TBE vaccinationer avslås


Läs mer >

2017-11-18
Inrätta en Brukarombudsman
Öpartiets insändare i Mälarö Tidning om vår motion att inrätta en brukarombudsman.
Läs insändaren här >

2017-11-10
Tilläggsförslag till budget 2018 och
investeringsbudget 2019-2022
Läs pdf här >

25 oktober
Tre repliker i Mälaröarnas Nyheter
1. Utförsäljning av aktier i Ekerö bostäder
2. Personliga arbetskläder till kommunalt anställda
3. Öpartiet vill ha olika typer av bostäder...
Läs hela replikerna här >

30 september
Öpartiets Demokratistipendium delas ut


Läs hela reportaget från MN här >

2017-06-17
Munsö skolas bastu
Bedrövligt hur ärendet har hanterats.
Läs hela insändaren från MT >

2017-06-07
Bevara Färingsöhemmet.
Replik i Mälaröarnas Nyheter
Läs den här >

2017-06-07
Replik på Adam Reuterskiölds insändarreplik på MP och Öpartiet.
Mälaröarnas Nyheter 7 juni 2017
Läs den här >

2017-05-24
Mälaröhallen saknar utrustning.
Varför får de inte den utrustning som behövs?
Läs insändaren från MN >

2017-05-20

Läs hela klippet från Mälarö Tidning >

2017-05-19
Insändarreplik om hästar och skyltar
Nej, Öpartiet vill inte ha skyltar överallt...
Läs mer >

2017-05-11
Öpartiet i MN FOKUS


Läs hela FOKUS här >

2017-05-11
Utsikt över Ekebyhovsdalen
Kommunen driver nu rättsprocess för att sytoppa sista möjligheten till utsikt över Ekebyhovsdalen.
Läs insändaren i MN >

2017-05-11
Kvällstur till Adelsö och hasselmöss
Läs insändaren >

2017-05-11
Mobila appar "Speek app"
Vi föreslår att Ekerö kommun ska införa ett årligt ungdomsfullmäktige samt inrätta ett ungdomsråd.
Läsa hela insändaren i MN >

2017-04-26
Sanduddens skola och mörkning i vår kommun.
...fortfarande hemlighölls att det fanns fastighetsbolag som hade lämnat slutbud på skolan...
Läs både den korta insändaren i MN och hela originaltexten här >

2017-02-25
Sanduddens skola
Öpartiet ställer sig starkt mot utförsäljningen av Sanduddens skola.


Läs urklipp från MT >

2017-02-08
Sanduddens skola
Om alliansens förslag att göra Sanduddens skola till en privat skola.
Läs urklipp från MN >

2017-01-25
Frågor till kommunalrådet Reuterskiöld

-Klargör vad som gäller om tidsbegränsade bygglov för modulhus avsedda för nyanlända!
Läs hela MN insändaren här >

2016-12-23
Bastbråket - Ta bort låsen

Insändare i Mälarö Tidning om Bastubråket.

Öpartiet har tagit del av korrespondens angående stängningen av Munsö Skolas och Uppgårdsskolans bastuar, där ansvariga tjänstemän under drygt ett års tid inte kunnat förklara beslutet att stänga bastuarna.
Läs hela insändaren här >

2016-12-14
Öpartiet om lyxkonferenser...

2016-12-14
Replik på insändare i MN

"1 av hyresgästerna i Ekerö bostäder"
Alliansen har beslutat att Ekerö bostäder årligen ska betala till kommunen den maximala utdelning som lagen medger. Det normala är att utdelningen ....
Läs hela repliken här >

2016-11-09
Replik på "Fråga Johan" i Mälaröarnas Nyheter
Om öppna nämndsammanträden skulle släppa in medborgarna i det politiska rummet.
Visa tidningsurklipp >

2016-11-09
Insändare i Mälaröarnas Nyheter
Öpartiet ställde sig inte bakom beslutet att pausa mottagandet och deltog inte i beslutet.
Visa tidningsurklipp >

2016-11-04
Replik på insändare i Mälarö Tidning nr 44/2016

2016-09-23
Svar på insändare i Mälarö Tidning nr 38/2016

2016-09-02

2016-06-17
Insändare i Mälarö Tidning
Nr: 24 / Sid 26 >


2016-06-08
Tre insändare från Öpartiet i Mälaröarnas Nyheter

LSS-Boendet Roshagen
Jag blir förskräckt över hur våra styrande politiker...
"inget har kunnat gjorts annorlunda"...

Replik på Liberalernas insändare
Liberalerna driver förslag som ursprungligen var Öpartiets motioner till kommunfullmäktige under sina första år i politiken.

Kör pendelbåten till Alvik
Öpartiet delar Monica Bergmans synpunkter gällande stopp vid Alvik.
Läs alla tre insändare här >

2016-04-27
Pedagogiska måltider i skolor
Ur pedagogisk synpunkt är det viktigt att så många vuxna som möjligt äter tillsammans med barnen. Det ger en lugnare miljö i matsalen.


Läs hela insändaren >

2016-04-27
Replik på Liberalernas insändare:
Öpartiet kan med glädje se att det dåvarande Folkpartiet, numera Liberalerna, har ändrat sin ståndpunkt, och inte bara de utan hela Alliansen, i frågan om vilka som ska stå för driften av det nya äldreboendet i Stenhamra.

Det här är något som Öpartiet yrkat på redan från början i processen men då visades inget stöd från Liberalerna eller övrig Allians.

Mycket bra att Alliansen tagit sitt förnuft till fånga så äldreboendet fortsätter i kommunal drift.

För Öpartiet
Desirée Björk, Gruppledare/ ledamot i socialnämnden.
Elaine Adlertz, Ersättare i socialnämnden.

2016-03-14
Öpartiets Årsmöte
i Tappströmskolans lilla matsal måndagen den 14 mars var välbesökt.

Förutom sedvanliga mötesärenden diskuterades ungdomarnas behov och vilja att möta oss politiker, Ekebyhovskolans hantering, Stenhamra centrum, Kommunens krav på Ekerö Bostäder att de ska belastas med en extra kostnad på 3.87 miljoner, samt kommunmedborgarnas möjligheter att påverka det som händer och sker i kommunen.

Öpartiet gör vad vi kan för att göra Ekerö till en mer öppen och demokratisk kommun.

Till ordförande omvaldes Desiree Björk och till kassör valdes Bert Fransson. I övrigt valdes ledamöter om.

Desiree Björk
Öpartiet

2016-03-11
Insändare i Mälarö Tidning och
Mälaröarnas Nyheter

2016-02-26
Öpartiet delar till fullo den oro och de synpunkter som framkommit i media från föräldrar, elever och lärare i samband med beslut om ändrad skolorganisation i Ekerö.

Visa hela urklippet från MT >


Visa tidningsurklipp från MT >

2016-02-05 - Insändare
Vart är vår kommun på väg?
Det verkar bara bli värre och värre.
Det går alldeles för långt när kommunen lägger munkavle på fackliga företrädare, och var finns dialogen och öppenheten mellan kommunen, föräldrarna, eleverna och dess personal?
Visa tidningsurklipp från MT >

2016-01-22 - Insändare:
Kommunens tilläggsavtal till Ekeröbostäder
Öpartiet motsätter sig Moderaternas och alliansens tilläggsavtal, exploateringsavtal till Ekerö Bostäder som innebär att Ekerö Bostäder ska betala kommunen ytterligare 3.087 miljoner, utöver de 10 miljoner som redan erlagts av Ekerö Bostäder för rondellbygget vid Wrangelsväg.
Visa tidningsurklippen från MN och MT >


Motion och
Interpellation
2017
 

2017-12-04 (KF 12/12)
Motion
Ekerö kommuns fordonspark behöver klimat anpassas.
Läs pdf >

2017-12-04 (KF 12/12)
Motion
Tjänstebostäder för kommunalt anställd personal.
Läs pdf >

2017-12-04 (KF 12/12)
Motion
Skärpta förutsättningar för kommunalt finansierade föreningar som arbetar med barn och ungdomar.
Läs pdf >

2017-11-16 (KF 21/11)
Motion
HBTQ - Certifiering för minst en personal på varje skola.
Läs pdf >

2017-11-16 (KF 21/11)
Interpellation
Begäran om redovisning av material gällande utomhusmiljöer.
Läs pdf >

2017-10-30 (KF 7/11)
Interpellation
begäran om redovisning av utredning om satsningar för att reducera kostnader i verksamheten.
Läs pdf >

2017-10-23 (KF 7/11)
Motion
Kultur-och fritidsbidrag till familjer med försörjningsstöd.
Läs pdf >

2017-10-23 (KF 7/11)
Motion
Utökning av allmänhetens frågestund
Läs pdf >

2017-10-17
Motionssvar
Fri TBE-vaccination avslås
Läs pdf >

2017-10-17
Motionssvar
Förbättring av trafiksäkerheten vid Ekebyhovsallén.
Läs pdf >

2017-09-19
Motionssvar
Giftfri skola och förskola
Läs pdf >

2017-06-15 (KF 20/6)
Motion
Gör kommunens anteckningar och protokoll från externa möten sökbara.
Läs pdf >

2017-06-15 (KF 20/6)
Motion
Införande av Demokratidag.
Demokrati är något man behöver träna på.
Läs pdf >

2017-04-18 (KF 18/4)
Interpellation
Fråga med anledning av inskränkning på lättare förtäring vid APT- möten för personal inom Ekerö Kommun.
Fråga - Svar - Kommentar >

2017-04-10 (KF 18/4)
Motion
Paustillstånd och lägre taxa för utskänkning i foajén Erskinesalen.
Läs pdf >

2017-04-09 (KF 18/4)
Motion
Arbetskläder till förskolepersonal.
Läs pdf >

- 2018-03-07
- Kommunstyrelsens motionssvar
-
Läs pdf >

- 2018-03-07
- Öpartiets reservation
-
Läs pdf >

2017-04-08 (KF 18/4)
Motion
Dags för reellt medborgarinflytande i Ekerö kommun.
Läs pdf >

2017-03-02 (KF 7/3)
Enkel fråga:
Kommunens planer att sälja och privatisera Sanduddens skola?
Läs pdf >

Ekerö 2017-03-02 (KF 7/3)
Enkel fråga:
Ekonomiska utredningar för Sanduddens olika ägar- och driftsalternativ
Läs pdf >Motion och
Interpellation
2016
 

2016-12-09 (KF 13/12)
Motion
Policy för intern och extern representation och för kurser, konferenser
Läs pdf >

2016-12-06 (KF 13/12)
Motion
Ändring av områdesbestämmelserna för Hovgården
Läs pdf >

2016-12-06 (KF 13/12)
Fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare.
Läs pdf >

2016-12-05 (KF 13/12)
Motion
Utökning av kommunkontoret, tjänst för stadsbidragsansökningar.
Läs pdf >

2016-12-05 (KF 13/12)
Enkel fråga:
Finns det några hinder för modulhus till nyanlända?
Läs pdf >

2016-12-04 (KF 13/12)
Ändrat ägardirektiv för Ekerö Bostäder.
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Tätare turer på färjeleden
Adelsö-Munsö
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Inrätta en Brukarombudsman
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Interpellation
om brister i nybyggda idrottshallen (Mälaröhallen).
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Interpellation
om stängning av Munsö och Uppgårdskolans bastu.
Läs pdf >

2016-10-27 (KF 2/11)
Förbättring av trafiksäkerheten vid Ekebyhovsallén.
Läs pdf >

2016-10-06 (KF 11/10)
Eliminera giftiga och farliga ämnen i skolan och förskolans miljö
Läs pdf >

2016-05-24 (KF 24/5)
Interpellation
frågor om Arcer Sverige AB som totalentreprenör för LSS-boendet Roshagen
Läs pdf >
Läs bilagor >

2016-05-18 (KF 24/5)
Återvinningsstation olämpligt placerad vid Roshagen och dess obefintliga belysning.
Läs pdf >

2016-04-14 (KF 19/4)
Interpellation
om pelletsanläggningen
Läs pdf >

2016-04-06 (KF 19/4)
Anslag vid motionsspår om koppeltvång för hundar i skog och mark.
Läs pdf >

2016-04-06 (KF 19/4)
Fråga till Adam Reuterskiöld kommunalrådsordförande att besvara vid kommunfullmäktige 2016-04-19 gällande nya bollhallen vid Ekebyhov
Läs pdf >

2016-04-04 (KF 19/4)
Låt kulturskolan uppträda inför kommunfullmäktige
Läs pdf >

2016-03-08
Enkel Fråga till Lena Gerby rörande flytt av elever vid Skå skola.
Läs pdf >

2016-03-03
Ändring av kommunens reglementen för styrelser och nämnder.
Läs pdf >

2016-03-03
Ljudfiler från av kommunfullmäktiges möten borde publiceras på kommunens hemsida.
Läs pdf >


Läs äldre motioner och interpellationer.
Åren 2013-2015 > 

 


Läs Äldre Nyheter, åren 2013-2015 >