Hem
Nyheter
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
Om oss

Öpartiets kandidater till fullmäktige 2018

   

1. Desirée Björk, Adelsö
En av anledningarna till varför jag valt att engagera mig i Öpartiet sen 2006 är att jag vill ge kommuninvånarna möjlighet till ökad demokrati, ökat inflytande, ökad insyn och delaktighet i det som sker i kommunen. Jag anser att vi ska bygga vårt Ekerö tillsammans. Det ska finnas en medborgardialog värd namnet. Vi ska ha ett levande Ekerö från tätort och ut till våra ytterområdena. Hela Ekerö ska kunna utvecklas utifrån sina möjligheter och behov, så att det finns förutsättningar för människor i olika åldrar och sociala skikt att bo och verka. Andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat är LSS-frågorna och dess områden, samt äldreomsorgen som omfattar både boende och lokaler att umgås i. Öpartiet vill att det ska finnas alternativa boendeformer i alla delar av kommunen. Alla ska få plats.

   
2. Bernt Richloow, Stavsborg
Som tidigare lärare och huvudskyddsombud brinner jag för frågor inom miljö och skola. Kommunens underhåll av våra skolor och förskolor fungerar inte i den utsträckningen som det finns behov av. Barn, ungdomar och skolpersonal måste få vistas i väl underhållna och ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljöinspektionen skall inte behöva hota med vitesföreläggande eller att vi är tvungna att stänga eller riva våra skolor p.g.a. dåligt underhåll. Vi ska naturligtvis även lokalmässigt ligga på 10 i topp. Kommunen är också ett av landets hästtätaste, stallen är kommunens största ungdomsgård. Möjligheter att anlägga och underhålla ridvägar är en viktig fråga.
   
3. Robert Oberascher, Adelsö
De viktigaste frågorna för mig är miljö och kultur. Vår livsmiljö är under starkt hot från olika krafter, människans gränslösa girighet och ovilja att inse att vi bara har en planet med begränsade resurser. Luften vi andas och vattnet vi dricker är en absolut förutsättning för vår överlevnad. Andra arter på denna planet har samma rätt som vi att leva och frodas. Om Ekerö skall kunna kallas en EKO-kommun måste vi naturligtvis leva upp till detta åtagande. Utan kultur förtvinar människan, tyvärr har kultur en tendens att ligga i träda med låg prioritet i det politiska beslutsfattandet, detta vill jag ändra på. Det kan finnas förutsättningar att t. ex göra stenbrottet i Stenhamra till en utomhusscen för musik, teater och andra evenemang. Jag vill att kommunen tar hand om och skyddar våra unika världsarv, särskilt Hovgården som förfaller i skuggan av Birka och Drottningholm.
   
4. Elaine Adlertz, Ekerö
Jag tycker det är viktigt att vi skapar hyreslägenheter så att våra ungdomar, äldre, ensamstående och handikappade har råd att bo i vår vackra kommun. Vi kan inte förvänta oss att alla ska ha råd att köpa dyra villor, radhus eller bostadsrätter. Därför vill vi bygga bort den långa kön på sikt. Vi vill att det byggs 50% hyresrätter av allt byggande. - Visst kan Ekerö växa men i den takt som kommuninvånarna vill. En väl utvecklad medborgardemokrati borgar för att vi får en utveckling som är i balans.
   
5. Stefan Björn, Ekerö
Jag vet hur svårt det kan vara för föräldrar och även mor- och farföräldrar att få livspusslet gå ihop. Därför behövs det bra alternativ till vård och omsorg, samt avlastning till dem som vårdar sina anhöriga i alla våra kommundelar. Jag vill att alla barn ska känna sig trygga i sin skola, förskola och att utvecklingen av kommunens skolor och förskolor måste prioriteras. Mindre barngrupper och fler utbildade förskollärare och barnskötare. Jag ser även att det behövs fler specialpedagoger i skolan som kan ta hand om dem som har svårt i lärande i grupp. Jag vill att barn och ungdomar ska kunna påverka politiken utifrån sinas förutsättningar och perspektiv. Det behövs en medborgardialog med både unga och äldre kommuninvånare. Tillsammans kan vi göra en bra kommun för alla.
   
  7. Anna Claudia Voltaire, Ekerö
Jag är nyinflyttad i kommunen och byggde eget hus här för min mycket stora familj. Aldrig trodde jag att jag skulle brinna för bygglovsfrågor men så har det blivit efter denna ”resa”. Viktigast för mig är att bygglovsprocessen är snabb, korrekt och framförallt rättvis. Samma regler ska gälla för alla oavsett inkomst, kontakter eller efternamn. Det är en demokratifråga. Nybyggande i en så värdefull miljö som den på Mälaröarna anknyter till strandskyddet som Öpartiet vill värna om. Takten som Ekerö ska växa i är viktig för mig. Det lantliga ska bevaras och åttavåningshus tycker jag inte passar här. Jag vill inte se Ekerö förvandlas till små- eller på sikt storstad. Storstan har jag lämnat för lugnet på öarna vid vattnet!
   
8.
Nils Lundborg
Hilleshög
9.
Oscar Linde
Stenhamra
10.
Anne Richloow
Stavsborg
11.
Roberto Anchevici
Adelsö
12.
Ulf Jansson
Kungsberga
         
13.
Inger Blomberg
Kungsberga
14.
Clarry Björk
Adelsö
15.
Camilla Holmberg
Ekerö
 
16.
Bo Blom
Stenhamra
17.
Solweig E. Sundman
Västeräng
 
         
 
18.
Robert Blomberg
Färentuna
19.
Birgitta Norén
Ekerö
20.
Rolf Norén
Ekerö
21.
Tord Björk
Adelsö