Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 
Vår politik

Öpartiet kom som nybildat parti in i fullmäktige vid valet 2006. En av våra viktigaste valfrågor var då behovet av en fungerande lokal demokrati.

Efter 12 år kan vi tyvärr konstatera att underskottet på lokal demokrati finns kvar i Ekerö. Vi har envist använt de medel som står till buds för ett politiskt parti under alla dessa år som vi deltagit i den politiska debatten men ännu har inte mycket ändrats.

Demokrati kräver mod och öppenhet och tar tid.
Det kräver också mod att lyssna till allas åsikter, att inte vara rädd för att stå upp för det fria ordet och en öppen diskussion, att se mångfalden av åsikter som ett verktyg för att samhället ska utvecklas.

Öppenhet är för oss i Öpartiet demokratins grundförutsättning. I samhällen utan öppenhet får politikerföraktet näring, vilket vi olyckligtvis kan se i Ekerö. Öpartiet hoppas på ett ökat mandat för att ändra på detta.

Andra viktiga valfrågor är förskola och skola, barn och ungdomar samt omsorg för såväl ung som äldre. Ekerö har under mandatperioden 2014-2018 haft som mål att bli en av landets tio bästa skolkommuner.

Hur står det då till med skolan i Ekerö?
Vi har fortfarande en hög andel obehöriga lärare, inte minst inom förskolan, och stora barngrupper. Det finns fortfarande skolor som är dåligt underhållna och har undermåliga lokaler. En av de mest alarmerande frågorna är betygsglidningen där våra elever får betyg som sedan inte står sig när de kommer in på gymnasiet. Detta vill Öpartiet ändra på.

Under sista delen av 2013 togs äntligen beslut att bygga det särskilda boendet i Stenhamra med inflyttning 2017. Det kommer ändå att vara platsbrist, eftersom planeringen och färdigställandet av det särskilda boendet i Stenhamra har tagit alldeles för lång tid. Därför anser vi att ytterligare boenden redan nu måste börja planeras för framtiden och i olika utformningar. Öpartiet kommer att kämpa för att äldre ska kunna få sin omsorg och sitt boende i sin närmiljö.

I dag finns det ett stort antal föreningar i kommunen. De utgör den största kraften vad gäller initiativ och kreativitet inom civilsamhället och kulturen i Ekerö. Varje krona investerad i Ekerös föreningar ger mångfalt tillbaka. Öpartiet vill att stödet till föreningarna kraftigt ska öka. Alla barn ska också erbjudas en väl fungerande kulturskola som ska vara avgiftsfri.

Ekerö ska vara en ekokommun. Vi ska leva upp till det i praktiken och inte bara som en läpparnas bekännelse i valtider. Att inte ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle kommer vara dyrbart inte bara för oss som lever nu men även för kommande generationer. Därför måste vi börja nu! Vår underbara miljö är ett starkt skäl att bosätta sig i Ekerö – Öpartiet vill värna och utveckla den.

Vi vill ha en målmedveten bostadspolitik grundad på en bostadsförsörjningsplan som tar hänsyn till människor som inte vill eller har råd att bo i småhus eller i bostadsrätt. Vi har goda förutsättningar att bygga flerbostadshus utan att förstöra vårt odlingslandskap och vår naturmiljö. Öpartiet vill utveckla Ekerö Bostäder inte avveckla och sälja ut vårt gemensamma bostadsbolag.

Öpartiet vill ta initiativ till en långsiktig utveckling av hela Ekerö. Historiskt har planeringen saknat långsiktighet och helhetssyn. Detta vill vi ändra på!

Öpartiet vill skapa Mälaröarnas framtid med dig!

Vi vill ha ett Ekerö för alla!