Hem
Nyheter  
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt


Nyheter


2024-06-05
Repliker i MN till:
"Nu går skam på torra land".
Läs dem här >

2024-06-05
Replik i MN på Hans och Margaretas insändare:
"Ekerös byggvisioner blev hyreskaserner".
Läs den här >

2024-05-22
Då tackar vi från talarstolen
Replik i Mälaröarnas nyheter om motioner som får avslag men som ändå genomförs.
Läs den här >

2024-05-22
Håller med Hans och Margareta fullständigt. "Bygg vackert eller inte alls".
Öpartiet har tidigare krävt att det ska byggas vackert, småskaligt och hållbart, att Ekerös identitet som landsbygd bevaras.
Läs repliken i MN här >

2024-05-08

Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2024-03-06
Öpartiets årsmöte hölls 19 februari.
På mötet avtackades Stefan Björn i och med flytt till annan kommun.

Till ordförande omvaldes Robert Oberascher och till kassör Bernt Richloow. I övrigt valdes tidigare ledamöter: Elaine Adlertz, Desirée Björk, Rolf Noren och, Barbro Olsberg.

2024-02-07
Senaste kommunfullmäktige

Det blir ingen utökning av klasser på Munsö skola till hösten. Det var innebörden i en av de motioner som avslogs på årets första kommunfullmäktige.
Läs MN artikeln från mötet här >

2024-02-07
Färjan borde vara avgiftsfri
Öpartiet och Moderaterna fick till en återremiss av ärendet, vilket är glädjande.
Läs insändaren här >

2024-02-07
Gångtunnel för barnens säkerhet.

Öpartiet var tidigare det enda partiet som yrkade på gångtunnel för barnens säkerhet.
Läs insändaren här >

2024-02-07
Stärka tryggheten inför nyårets fyrverkerier.

Öpartiets svar på insändare i Mälaröarnas Nyheter om fyrverkerier.
Läs insändaren här >

2024-01-10
Arvoden rimmar illa med högre avgifter
Insändare i MN
Läs den här >

2024-01-05
Öpartiet vill vässa reglerna för fyrverkerier.

Artikel i Mitti Mälarö om vår senaste motion i ämnet.
Läs artikeln här >
Läs motionen (pdf) här >
 

2023-12-13
Neddragningar trots samma antal barn.
Insändare i Mälaröarnas Nyheter.
Läs den här >

2023-11-21
Öpartiets budgetförslag för 2024
Läs den här >

2023-11-089
Om de nya husen i Tappsund
En ganska brutal kontrast till Erskines gamla Ekerö centrum.
Insändare i MN
Läs den här >

2023-10-11
Fel lägga ner Skå förskola
Ännu en gång ser vi en nedläggning av en verksamhet på landsbygden, Skå förskola.
Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2023-08-30
God ekonomisk hushållning.
Föregå med gott exempel.

Insändare i MN
Läs den här >

2023-08-16
Gällande hyreshöjning på äldreboende
Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2023-06-21
Höjd hyra för äldre på boenden.
I höst ändras hyressättningen på kommunens särskilda boenden för äldre. Öpartiet är starkt kritiska till den nya hyressättningen.
Artikel i Mälaröarnas Nyheter
Läs den här >

2023-05-03
Om att Färingsöhemmet och Stockbygården
inför utvecklingen av Stenhamra centrum.
Insändare i Mälaröarnas Nyheter
Läs den här >

2023-03-25
Inga fler årskurser till Munsö skola.
BESKEDET: För litet elevunderlag.
Artikel i Mitt i Mälarö.
Läs den här >

2023-03-08
Självklart ska samfälligheten få svar på frågor.
Vi är många som suttit och läst MN nr 4 den 22 februari med artikeln: ”Gällstaö samfällighetsförening får ingen hjälp av kommunen”.
Läs Öpartiets insändare i MN här >

2023-03-08
Om boende vid Tranholmen.

Frågor kräver svar om bygglovet för särskilda boendet vid Tranholmen.
Läs Öpartiets insändare i MN här >

2023-02-23
Den 23 februari hade Öpartiet sitt årsmöte.


Samtliga i styrelsen valdes om.
Bakre raden:
Elaine Adlertz, Bernt Richloow, Stefan Björn och Rolf Noren.
Främre raden:
Barbro Olsberg, Robert Oberascher och Desirée Björk.

2023-02-22
Replik i Mälaröarnas Nyheter Sid 26

2023-01-11
Betalfri färjeled nu!

Insändare i MN
Läs den här >

2023-01-11
Replik på Mälaröalliansens replik på vår insändare.

Insändare i MN
Läs den här >

2022


2022-12-14
Ren maktcentrering och undergrävning av den representativa demokratin.
Nu står det klart hur den ”nya” alliansen i Ekerö vill att kommunen ska styras!
Insändare i MN
Läs den här >

2022-12-07
Vad vi äldre funderar på...
Insändarreplik i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2022-10-26
Om Rörby gårds överlevnad.
Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2022-09-28
Svar till Ove och Emma i Centerpartiet!
Replik i MN 28/9
Läs den här >

2022-09-14
Är detta rätt placering av skolan?
Replik i Mälaröarnas tidning på insändare i MN nr 16
Läs den här >

2022-09-07

Insändare i MN
Läs den här >

2022-09-03
Mitt i Mälarö frågar om samarbete efter valet.
Öpartiet svarar:

 

2022-09-03
Del av artikel i Mitt i Mälarö


Se tydligare bild här >

2022-08-31
Svar angående den etiska policyn
Insändare i MN
Läs den här >

2022-08-31
Kulturen ska självklart genomsyra hela verksamheten i Kulturens övärld!
Insändare i Mälaröarnas Nyheter
Läs den här >

2022-08-31
Hur går valarbetet?
Valet närmar sig och i Ekerö centrum finns valstugorna på plats. Mälarönytt knackar på dörren och frågar hur valarbetet går och vilka frågor Mälaröborna mest funderar över.
Läs frågorna och svaren här >

2022-08-31
Annons i Mälaröarnas Nyheter

2022-08-17
Ekerö ska vara en bra kommun för alla!
Insändare i Mälaröarnas Nyheter
Läs den här >

2022-08-17
Sänkning av arvoden blev inte av...

Insändare i MN
Läs den här >

2022-08-13
Öpartiets annons i Mitt i Mälarö

Se annonsen tydligare här >

2022-06-22
Så här vill politikerna satsa inom näringslivet
Urklippt Valenkätsvar från Mälaröarnas nyheter

2022-06-22
Öpartiets annons i Mälaröarnas Nyheter

2022-06-18
Urklippt Valenkätsvar från Mitt i Mälarö

2022-06-08
Så här vill politikerna satsa inom miljön.
Urklippt Valenkätsvar från Mälaröarnas nyheter

2022-05-27
Valenkät i Adelsönytt.
Fyra viktiga frågor om Adelsö besvaras.

Läs allt här >

2022-05-25
Öpartiets annons i MN


Visa större >

2022-05-25
Så här vill politikerna satsa på kultur och fritid.
Urklippt Valenkätsvar från Mälaröarnas nyheter

2022-05-23
Valenkätsvar i Mitt i Mälaröarna 21/5

2022-05-11
Angående Stockbygårdens framtid.
Öpartiet kommer fortsätta att stå på er sida och kämpa för Stockbygårdens bevarande som lokal och jobba för att fler lokaler skapas.
Läs hela repliken från MN 11/5 här >

2022-05-11
Så här vill politikerna satsa på trafiken.
Urklippt Valenkätsvar från Mälaröarnas nyheter

2022-04-27
Så här vill politikerna satsa inom äldreomsorgen
Urklippt Valenkätsvar från Mälaröarnas nyheter

2022-04-27
Fortsatt drift även för bilar på färjeleden.

Replik i MN 27/3 sid 32
Läs den här >


2022-04-27
Angående Liberalernas skolpolitik

Replik i MN 27/3 sid 33
Läs den här >

2022-04-13
Så här vill politikerna satsa inom skolan
Urklippt Valenkätsvar från Mälaröarnas nyheter

2022-04-09
Mitt i Mälarö frågade Öpartiet:
Hur ska ni se till att unga Ekeröbor kan bo kvar i kommunen när de flyttar hemifrån?

2022-04-06
Munsö skola åk 3 redan till hösten 2022

Insändare i MN
Läs den här >

2022-04-06
Klagomålshantering
Replik på Sivert Åkerljungs replik i MN
Läs den här >

2022-03-09
Öpartiets namn på valsedeln klara

FOTO: TORD BJÖRK

Måndagen den 21 februari hade Öpartiet sitt årsmöte och samtidigt togs beslut om vilka som kommer stå på valsedeln. Det blev några nya tillskott.

Toppnamn är fortsättningsvis Desirée Björk, därefter Bernt Richloow, Robert Oberascher och övriga som Elaine Adlertz och Stefan Björn.

Denna gång är valsedeln representerad av fler kvinnor, tidigare har partiet haft varannan herrarnas. Årsmötet utsåg även en ny ordförande, Robert Oberascher och övriga styrelsen.

2022-03-09
Klagomålsärenden ska redovisas
Inför barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde förra året anmäldes ett ärende som ett enskilt ledamotsinitiativ av oss, vilket innebär att nämnden ska fatta ett beslut i ärendet.
Insändare i MN
Läs den här >

2022-02-23
Angående nya skolan vid Bryggavägen
och Munsö skola. Replik i MN till Sivert Åkerljung.
Läs den här >

2022-02-23
Rättvis och logisk bygglovshantering...
De styrande partierna gör skillnad inför beslut och yrkar bifall trots att det från förvaltningens sida
föreslås Avslag. Insändare i MN.
Läs den här >

2022-02-09
Angående artikeln om avsatt jaktledare
Replik i Mälaröarnas Nyheter.
Läs den här >

2022-01-26
Minnesgåva
Till personal som varit anställda länge borde även gälla daglig verksamhet.
Insändare i MN
Läs den här >

2022-01-26
Anklagelsen helt fel
Ja! Vi i Öpartiet står upp för kommunens medborgare...
Replik i MN
Läs hela repliken här >

2022-01-12
MNs Valenkät:
Vilka frågor är extra viktiga i årets kommunalval?

2022-01-12
Nu behövs en ny skolpolitik

Replik i MN
Läs den här >

2022-01-12
Införande av praktik för politiker inom sitt närområde

Insändare i MN
Läs den här >

2022-01-12
Tätare turer på färjeleden Adelsö-Munsö

Insändare i MN
Läs den här >


2021-12-15
En hand i livets slutskede
Vi anser att det är en mänsklig rättighet ...
Läs insändaren i MN här >

2021-12-08
Om skollagens närhetsprincip och Munsö skola åk 3
Insändare i MN
Läs den här >

2021-12-08
Vart har Ekeröalliansens mål att vara tionde bästa skolkommun tagit vägen?
Replik i MN
Läs den här >

2021-11-10
Oansvarigt att föreslå skattesänkningar
Vi anser att dessa miljoner behövs för att vi ska kunna satsa och stärka upp våra kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg.
Läs insändaren i MN här >

2021-10-29
Budget 2022
Med inriktning 2023 och 2024

Vi har valt att utgå från Ekeröalliansens budgetförslag. Men vi har valt att fördela skattemedlen o övriga intäkter på att förstärka i kärnverksamheterna skola, vård och omsorg.

Läs som pdf här >

2021-10-27
Ett årligt barn och ungdomsbokslut
Insändare i MN
Läs insändaren i MN här >

2021-10-13
Öpartiets demokratistipendium har delats ut.

Läs notisen i MN här >

2021-10-13
Lokalbussarna utgår från Ekerö
Läs insändaren i MN här >

2021-10-13
Stank och misär vid Älvnäs reningsverk.
Läs insändaren i MN här >

2021-08-18
Bra initiativ av Liberalerna.
Med märkning av vägar som har privat ansvar men som egentligen är kommunens ansvar.
Läs MN insändaren här >

2021-07-17
Man fick inte välja när det gällde Munsö skola.
Adam Reuterskiöld (M) vill lämna för Riksdagen.
Läs insändaren här >


Motioner och
Interpellationer
 

2024-05-08 (KF 20/5)
Fråga
till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående rivning av Ekebyhovsskolan och byggnation av nya skolor.
Läs pdf >

2024-04-13
(KF 20/5)
Fråga
till Klimat- och hållbarhetsutskottet angående kommuninvånarnas möjlighet att kunna ta ansvar för Ekerö kommuns miljö.
Läs pdf >

2024-05-13 (KF 20/5)
Motion
Inrättande av guidade bussturer för nyinflyttade kommuninvånare.
Läs pdf >

2024-04-13 (KF 22/4)
Motion
Maxtak för barngrupper inom förskolan
Läs pdf >

2024-02-23 (KF 4/3)
Fråga
Val av kontaktpolitiker för kommunens verksamheter inom socialnämndens område.
Läs pdf >

2024-02-23
(KF 4/3)
Fråga
Angående brev från de privata hemtjänstföretagen i kommunen.
Läs pdf >

2024-02-24
(KF 4/3)
Interpellation
Medborgarförslagens mottagande och handläggning.
Läs pdf >

2024-02-24
(KF 4/3)
Interpellation
Ekonomiska beräkningar för återöppnandet av Munsö skola i sin helhet.
Läs pdf >
 

2024-01-08 (KF 22/1)
Motion
Hela Ekerö kommun ska leva- dags att upprätta ett landsbygdprogram.
Läs den här >

2023-11-29 (KF 11/12)
Motion
AI – möjligheter och risker
Läs pdf >

2023-11-29
(KF 11/12)
Motion
Stärka tryggheten inför nyårets fyrverkerier.
Läs pdf >

2023-12-03
(KF 11/12)
Motion
Vid nedläggningsbeslut av kommunens kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg
Läs pdf >

2023-12-03
(KF 11/12)
Interpellation
Handlingsplan för skolor och förskolor vid kränkande behandling och misshandel.
Läs pdf >

2023-11-01 (KF 20/11)
Interpellation
Angående nedläggningen av Skå förskola
Läs pdf >

2023-11-01
(KF 20/11)
Motion
Öppna skolmatsalarna för pensionärer
Läs pdf >

2023-05-16 (KF 22/5)
Interpellation
Angående säkerhetsrutiner i kommunens skolor
Läs pdf >

2023-05-05
(KF 22/5)
Motion
Inventera och förhindra spridning av mikroplaster från konstgräsplaner
Läs pdf >

2023-03-29
(KF 22/5)
Fråga
När kommer Kommunfullmäktiges bifallsbeslut till införandet av riktlinjer och rutiner för nämndinitiativ att verkställas i reglementen för nämnder och styrelser?
Läs pdf >

2023-04-11 (KF 24/4)
Interpellation
Angående beslut på försäljning av matlådor till skolpersonal.
Läs pdf >

2023-03-29
(KF 24/4)
Motion
Instiftande av ett slags Kommunkort för lokaltrafik inom Ekerö för pensionärer.
Läs pdf >

2023-03-29
(KF 24/4)
Motion
Införande av en kommunal förvaltare av världsarvet Hovgården/ Birka.
Läs pdf >

2023-03-29
(KF 24/4)
Motion
Inrättande av samarbetsformer för ett återöppnande av Munsö skola i sin helhet, samt möjlighet till att söka Munsö skola från årskurs 4 via kommunens skolval.
Läs pdf >

2023-03-29
(KF 24/4)
Interpellation
Angående säkerhetspolicy i och med öppnandet av kommunens badhus.
Läs pdf >

2023-02-25 (KF 24/4)
Motion
Synliggöra Hilma af Klint liv och verk på Adelsö och Munsö.
Läs pdf >

2023-02-06 (KF 24/4)
Motion
Påbörja utredning för ett utvecklande av Stenhamra stenbrott och dess förverkligande.
Läs pdf >

2023-02-06
(KF 24/4)
Interpellation
Angående Färingsöbors möjlighet att ta sig till det nya badhuset.
Läs pdf >

2023-02-06
(KF 24/4)
Interpellation
Angående kommunalt övertagande av vägföreningar.
Läs pdf >

2023-02-25
(KF 6/3)
Motion

Om Spårbunden kollektivtrafik till Ekerö centrum
Läs pdf >

2023-02-06 (KF 6/3)
Fråga

Om värdegrund vid livets slut?
Läs pdf >

2023-01-25 (KF 6/3)
Motion

Införende av polisstation i kommunen.
Läs pdf >

2022-12-06 (KF 13/12)
Fråga

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver om ökade kostnader vid omorganisering.
Läs pdf >

2022-10-13 (KF 8/11)
Motion
Fortsatt drift för biltrafik Ekerö Färjeled.
Läs pdf >

2022-10-13 (KF 8/11)
Motion
Upphandlingsplan för Rörby Gårds drift och K-märkning
Läs pdf >

2022-09-18 (KF 8/11)
Motion
Uppsättning av belysning vid Birka skolan.
Läs pdf >

2022-09-18 (KF 8/11)
Motion
Handlingsplan för Ekebyhovs ridskola och dess byggnader.
Läs pdf >

2022-09-15 (KF 8/11)
Motion
Inrätta en äldreombudsman
Läs pdf >

2022-09-15 (KF 8/11)
Motion
Inrättandet av Social förtur.
Läs pdf >

2022-09-04 (KF 8/11)
Motion
Upprätta ställplatser för husbilar och husvagnar.
Läs pdf >

2022-08-30 (KF 8/11)
Motion
Översyn och verkställande av antalet åskådarplatser vid fotbollsplaner.
Läs pdf >

2022-08-30 (KF 8/11)
Motion
Uppsättning av fler papperskorgar inom Ekerö med omnejd.
Läs pdf >

2022-08-30 (KF 8/11)
Motion
Etablering av biogasanläggning för produktion och distribution.
Läs pdf >

2022-08-23 (KF 8/11)
Motion
Uppsättning av parksoffor efter gångvägar och motionsspår.
Läs pdf >

2022-08-23 (KF 8/11)
Motion
Bad för hundar under badsäsong.
Läs pdf >

2022-08-23 (KF 8/11)
Motion
Enkät till hemmaboende kommuninvånare från 70 år - Hur vill de bo på ålderns höst?
Läs pdf >

2022-08-23 (KF 8/11)
Motion
Ljudfilen från kommunfullmäktiges möten publiceras på kommunens
hemsida.
Läs pdf >

2022-06-16 (KF 21/6)
Motion
De Kommunala rådens status som remissinstans måste ökas.
Läs pdf >

2022-06-16 (KF 21/6)
Interpellation
Stenhamraskolans utemiljö är undermålig, något måste göras nu.
Läs pdf >
Bilaga: Se bilder utemiljön >

2022-06-16 (KF 21/6)
Enkel fråga
Redogörelse hur och var skolskjuts med buss erbjuds inom kommunen.
Läs pdf >
Svar på enkel fråga
Svar på frågan om skolskjuts.
Läs pdf >

2022-06-16 (KF 21/6)
Interpellation
Hur väl underhållna är kommunens skolor?
Läs pdf >

2022-05-26 (KF 31/5)
Interpellation
Interpellation gällande underhåll av konst i det offentliga rummet.
Läs pdf >

2022-04-29 (KF 31/5)
Motion
Införande av vikariepool inom skolområdet och vård/omsorg som även ska inkludera LSS området.
Läs pdf >

2022-03-31 (KF 31/5)
Motion
Valfrihet för de äldre till annat boende i sin närmiljö.
Läs pdf >

2022-03-03 (KF 8/3)
Interpellation
Ställd till Kommunstyrelsens ordförande. Hur ser skyddet ut för Ekerös invånare vid en eventuell krigssituation?
Läs pdf >

2022-03-02 (KF 8/3)
Enkel fråga
Om mottagande från Ukraina.
Läs pdf >

2022-03-02 (KF 8/3)
Motion
Att färjeleden Ekerö- Slagsta fortsätter vara en biltrafikled och övergår till statlig drift.
Läs pdf >

2022-02-18 (KF 8/3)
Motion
Klagomålsärenden av arbetsmiljökaraktär och som ställs till nämndernas ledamöter ska redovisas till nämnderna.
Läs pdf >

2022-02-18
(KF 8/3)
Interpellation
Till Sivert Åkerljung angående klagomål som ställs till nämndens ledamöter och som inte delges dem.
Läs pdf >

2022-02-18
(KF 8/3)
Motion
SL trafik ska utgå från Ekerö, för elever i kommunens landsbygd.
Läs pdf >

2021-12-05 (KF 7/12)
Motion
Inrätta brukarombudsman i Ekerö kommun.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion
Redovisning av kommunal kostnad och drift kontra vid privat byggande och drift.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion
Införande av praktik för politiker inom sitt nämndområde.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion
Krav på att kommunens svartlistning av personal ska upphöra.
Läs pdf >
-----------------------
2022-03-10 (KF 8/3)
Reservation till Motionssvar
Krav på att kommunens svartlistning av personal ska upphöra.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion
Julbord för ledamöter i nämnder.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Interpellation
Angående redovisning av lokalbeståndet i den s.k. lokalbanken och dess avvecklingsplan för hyresobjekt.
Läs pdf >

2021-11-17 (KF 7/12)
Interpellation
Roshagen återvinningsstationen och dess obefintliga belysning.
Läs pdf >

2021-11-17
(KF 7/12)
Motion
Inkludering av personer som ska omfattas av kommunens värdegrund vid livets slut.
Läs pdf >

2021-11-17 (KF 7/12)
Motion
Minnesgåva inom Daglig verksamhet
Läs pdf >

2021-11-17
(KF 7/12)
Motion
Tätare turer på färjeleden Adelsö-Munsö
Läs pdf >

2021-06-02 (KF 22/6)
Motion
Införande av riktlinjer och rutiner för hantering av nämndinitiativ.
Läs pdf >

2021-05-20 (KF 25/5)
Interpellation
Återöppnande av årskurs 3 vid Munsö skola.
Läs pdf >

2021-03-09 (KF 9/3)
Interpellationssvar
Bibliotek på Adelsö
Läs pdf >

2021-03-02 (KF 9/3)
Interpellationssvar
- Interpellation till barn-och utbildningsnämndens ordförande Sivert Åkerljung (KD)
- Stora skolor -
Läs pdf >

2021-03-01 (KF 9/3)
Fråga
Kommunalt övertagande av Närlunda och Stockby vägföreningar?
Läs pdf >

2021-02-25 (KF 9/3)
Motion
Enhetliga riktlinjer och regler för fyrverkerier
Läs pdf >

2020-12-03 (KF 9/12)
Interpellation
Om erbjudandet att göra om Adelsö butik till mindre bibliotek och turistinformation?
Läs pdf >

2020-12-03 (KF 9/12)
Interpellation
Varför vill Ekeröalliansen bygga så stora skolor i Ekerö tätort, är det för att effektivisera?
Läs pdf >

2020-10-29 (KF 3/11)
Interpellation
Till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden om nedläggning av årskurs 3-6 vid Munsö skola.
Läs pdf >

2020-10-29 (KF 3/11)
Motion
Införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut.
Läs pdf >

2020-10-29 (KF 3/11)
Motion
Återinförande av grovsopshämtning
Läs pdf >

2020-10-01 (KF 6/10)
Motion
Förbättringsåtgärder vid Skå återvinningsstation.
Läs pdf >

2020-10-01 (KF 6/10)
Motion
Planera för ytterligare en återvinningscentral med förstärkt återbruksinriktning.
Läs pdf >

2020-09-24 (KF 6/10)
Interpellation
Om mätningar av PFAS-kemikalier i kommunens vattenområden.
Läs pdf >

2020-09-24 (KF 6/10)
Fråga
Till kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) om protokollförda möten?
Läs pdf >

2020-03-10 (KF 10/3)
Motion
Inför parkering och tillstånd att köra i bussfil för hemtjänstpersonalen.
Läs pdf >

2020-03-10
(KF 10/3)
Interpellation
Delaktighet vid ny- och ombyggnation av kommunens skolor.
Läs pdf >

2020-02-17 (KF 10/3)
Interpellation
Naturreservat Jungfrusundsåsen
Läs pdf >

2020-02-17 (KF 10/3)
Motion
Ekerö behöver ett skönhetsråd
Läs pdf >


Läs äldre motioner och interpellationer.
Åren 2018-2019 > 

 


Läs Äldre Nyheter här >