< Tillbaka till Öpartiets Nyheter

Till i Mälarö Tidning sid. 26 >

Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll 2017-10-17
Motion - Brukarombudsman (KS 16/218)
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Läs pdf >

Till i Mälarö Tidning sid. 26 >

< Tillbaka till Öpartiets Nyheter