Hem
Nyheter  
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt


Nyheter 2020.03.14 - 2021.06.30

2021-06-30
Viktigaste frågan i kommunalvalet
Med tips om öarnas bästa smultronställen.

Artikel i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2021-06-23
Sluta utnyttja de ideella krafterna!
Om Adelsös kommunala badplats.
Insändare i MN
Läs den här >

2021-06-23
Återöppna årskurs 3 i Munsö skola
Insändare från oppositionspartierna (S,MP och Ö)
Läs den här >

2021-06-09
Ge de boende möjlighet att flytta tillbaka.
Insändare i MN om gruppbostaden Svalan
Läs den här >

2021-06-09 - Replik i MN

      Replik på denna ursäkt i MN 23 juni.
      Läs den här >

2021-05-26
Skänkt tomt ovanligt dyr
Insändarreplik i MN
Läs den här >

2021-05-19

2021-04-14
Dubbel vinst för friskolorna
Insändare i MN
Läs den här >

2021-04-03
Insändare i Mitt i Mälarö

Läs den här >

2021-03-24
Ekeröledens nya taxor.
Färjeleden borde vara i statlig drift som övriga färjeleder i Stockholm.
Insändare i MN
Läs den här >

2021-03-11
Replik
M, KD och C
..Just därför ställde vi kravet, för att säkerställa de äldres hälsa och omsorg.
Läs hela här >

2021-03-11
Vi värnar om skattebetalarnas pengar.
Vi hade gärna sagt ja till ett badhus när de ekonomiska förutsättningarna finns.
Läs insändaren i MN här >

2021-02-27
Insändare i Mitt i Mälarö

Läs insändaren här >

2021-02-24
Insändarreplik på Liberalerna i MN
"Kommunalisera de stora vägföreningarna"
Läs repliken här >

2021-02-24
Närhetsprincipen allt längre bort...
Följer Barn- och utbildningsnämnden sina uppsatta riktlinjer gällande närhetsprincipen enligt skollagen?
Insändare i MN
Läs den här >

2021-02-10
Replik till Liberalerna i MN
.. glädjande att se att Liberalerna nu har ändrat sig och vill arbeta för en filial till ett gymnasium.
Läs hela insändaren här >

2021-02-10
Förvånar oss att bara vi röstade nej...
till konstnärlig utsmyckning för 400 000 kr i kommunhusets trappa.
Insändare i MN
Läs den här >

2021-01-27
Kommunala skolor eller friskolor?

Det är skillnad på rätten att driva skola som fristående aktör och rätten att ta ut obegränsat med vinst ur samma skola.
Insändare i MN
Läs den här >

2021-01-27
Replik till SD Ekerö

Om hur Ekerö kommun ska utvecklas i byggandet.
Läs hela repliken här >

2020-12-16
Valfriheten ska gälla alla mälaröbor

Replik i MN
Läs den här >

2020-12-16
Måla tavlan så alla delar av kommunen bli levande.

Insändare i MN
Läs den här >

2020-12-12

Insändare i Mitt i Mälarö om ny hyresmodell för särskilda äldreboenden.
Läs den här >

2020-12-09
Utökad demokrati och större öppenhet
Insändare i MN
Läs den här >

2020-11-25
Ekebyhovsskolans försäljning
Insändare i MN
Läs den här >

2020-11-07
Satsningar ska läggas på skola, vård och omsorg.
Insändare i Mitt i Mälarö
Läs den här >


2020-10-27
Öpartiets budget 2021
med inriktning 2022 och 2023

Läs den här >


2020-09-12 - Insändare MD
Inte konstigt att föräldrar väljer bort Sundby skola.
Replik på Hans Henriksens insändare från 29 Augusti.
Läs hela här >

2020-09-02 - Insändare i MN

En framtidsgrupp med föräldrar, lärare, ledning och övriga politiska partier för en hållbar och långsiktig lösning för kommunens landsbygdsskolor och landsbygdens utveckling.
Läs insändaren här >

2020-09-02
- Insändare i MN
Ja, lägg ner badhusidén!

Öpartiet tycker precis som insändaren ”Bo i Närlunda” att Ekerös styrande ska lägga ned badhusidén.
Läs insändaren här >

2020-06-03
Beslut om hembygdsgården bör tas på högsta nivå.
Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2020-06-03
Vad menar Ekeröalliansen med "lokala centra i översiktsplanen"?
Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2020-06-03
Vi är ett parti för hela Ekerö till skillnad mot alliansen.
Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2020-05-23
Farligt för barn att gå till Sanduddens skola
Insändare i Mälarö Direkt
Läs den här >

2020-05-06
Lägg årets budgetreserv på att rädda skolorna
Insändare i Mälarö Direkt
Läs den här >

2020-05-06
i Mälaröarnas Nyheter


Läs hela här >


Läs hela här >


Läs hela här >
 

2020-05-02

Insändare i Mälarö Direkt
Läs den här >

2020-04-21
Öpartiets anförande till 2019
på kommunfullmäktiges möte 21 april 2020
Läs pdf >

2020-04-15
Munsö skola?
Anförande
till frågan om Munsö skola och
Fråga
till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sivert Åkerljung.
Läs mer här >

2020-04-11
Insändare i Mälarö Direkt

2020-04-08
Sälj inte ut våra gemensamma fastigheter!
Insändare i Mälaröarnas nyheter
Läs den här >

2020-03-25
Insändare i Mälaröarnas Nyheter

Läs den här >

2020-03-25

Årsmöte 2

Öpartiets årsmöte 9/3 i Tappströmsskolan.
Till ordförande omvaldes Stefan Björn och till kassör valdes Bernt Richloow.

I övrigt valdes tidigare ledamöter:
Elaine Adlertz, Desirée Björk, Ulf Jansson, Rolf Noren, Robert Oberascher, Barbro Olsberg och Malin Rikardsdotter.

2020-03-14
Klimatet prioriteras inte av kommunstyrelsen.

Läs insändaren i MD här >


Motion och
Interpellation
 

2022-03-03 (KF 8/3)
Interpellation

Ställd till Kommunstyrelsens ordförande. Hur ser skyddet ut för Ekerös invånare vid en eventuell krigssituation?
Läs pdf >

2022-03-02 (KF 8/3)
Enkel fråga

Om mottagande från Ukraina.
Läd pdf >

2022-03-02 (KF 8/3)
Motion

Att färjeleden Ekerö- Slagsta fortsätter vara en biltrafikled och övergår till statlig drift.
Läs pdf >

2022-02-18 (KF 8/3)
Motion

Klagomålsärenden av arbetsmiljökaraktär och som ställs till nämndernas ledamöter ska redovisas till nämnderna.
Läs pdf >

2022-02-18
(KF 8/3)
Interpellation

Till Sivert Åkerljung angående klagomål som ställs till nämndens ledamöter och som inte delges dem.
Läs pdf >

2022-02-18
(KF 8/3)
Motion

SL trafik ska utgå från Ekerö, för elever i kommunens landsbygd.
Läs pdf >

2021-12-05 (KF 7/12)
Motion
Inrätta brukarombudsman i Ekerö kommun.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion

Redovisning av kommunal kostnad och drift kontra vid privat byggande och drift.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion

Införande av praktik för politiker inom sitt nämndområde.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion

Krav på att kommunens svartlistning av personal ska upphöra.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Motion

Julbord för ledamöter i nämnder.
Läs pdf >

2021-12-02 (KF 7/12)
Interpellation

Angående redovisning av lokalbeståndet i den s.k. lokalbanken och dess avvecklingsplan för hyresobjekt.
Läs pdf >

2021-11-17 (KF 7/12)
Interpellation

Roshagen återvinningsstationen och dess obefintliga belysning.
Läs pdf >

2021-11-17
(KF 7/12)
Motion
Inkludering av personer som ska omfattas av kommunens värdegrund vid livets slut.
Läs pdf >

2021-11-17 (KF 7/12)
Motion
Minnesgåva inom Daglig verksamhet
Läs pdf >

2021-11-17
(KF 7/12)
Motion
Tätare turer på färjeleden Adelsö-Munsö
Läs pdf >

2021-06-02 (KF 22/6)
Motion
Införande av riktlinjer och rutiner för hantering av nämndinitiativ.
Läs pdf >

2021-05-20 (KF 25/5)
Interpellation
Återöppnande av årskurs 3 vid Munsö skola.
Läs pdf >

2021-03-09 (KF 9/3)
Interpellationssvar

Bibliotek på Adelsö
Läs pdf >

2021-03-02 (KF 9/3)
Interpellationssvar

- Interpellation till barn-och utbildningsnämndens ordförande Sivert Åkerljung (KD)
- Stora skolor -
Läs pdf >

2021-03-01 (KF 9/3)
Fråga

Kommunalt övertagande av Närlunda och Stockby vägföreningar?
Läs pdf >

2021-02-25 (KF 9/3)
Motion

Enhetliga riktlinjer och regler för fyrverkerier
Läs pdf >

2020-12-03 (KF 9/12)
Interpellation

Om erbjudandet att göra om Adelsö butik till mindre bibliotek och turistinformation?
Läs pdf >

2020-12-03 (KF 9/12)
Interpellation

Varför vill Ekeröalliansen bygga så stora skolor i Ekerö tätort, är det för att effektivisera?
Läs pdf >

2020-10-29 (KF 3/11)
Interpellation

Till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden om nedläggning av årskurs 3-6 vid Munsö skola.
Läs pdf >

2020-10-29 (KF 3/11)
Motion

Införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut.
Läs pdf >

2020-10-29 (KF 3/11)
Motion
Återinförande av grovsopshämtning
Läs pdf >

2020-10-01 (KF 6/10)
Motion
Förbättringsåtgärder vid Skå återvinningsstation.
Läs pdf >

2020-10-01 (KF 6/10)
Motion

Planera för ytterligare en återvinningscentral med förstärkt återbruksinriktning.
Läs pdf >

2020-09-24 (KF 6/10)
Interpellation

Om mätningar av PFAS-kemikalier i kommunens vattenområden.
Läs pdf >

2020-09-24 (KF 6/10)
Fråga
Till kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) om protokollförda möten?
Läs pdf >

2020-03-10 (KF 10/3)
Motion
Inför parkering och tillstånd att köra i bussfil för hemtjänstpersonalen.
Läs pdf >

2020-03-10
(KF 10/3)
Interpellation
Delaktighet vid ny- och ombyggnation av kommunens skolor.
Läs pdf >

2020-02-17 (KF 10/3)
Interpellation
Naturreservat Jungfrusundsåsen
Läs pdf >

2020-02-17 (KF 10/3)
Motion
Ekerö behöver ett skönhetsråd
Läs pdf >


Läs äldre motioner och interpellationer.
Åren 2018-2019 > 

 


Läs Äldre Nyheter, åren 2018-2019 >