< Tillbaka till Öpartiets Nyheter

 

Munsö skola?


Anförande till frågan om Munsö skola.

Jag vet inte riktigt om frågan är relevant att ställa här i dag, då det framkommit uppgifter på att ett tjänstemannabeslut på uppdrag av förvaltningschefen inom Barn- och utbildningsförvaltningen är taget av Rektor vid Munsö och Sundby skola, att Munsö skola ska läggas ned från och med höstterminen 2020.
Jag väljer ändå att ställa frågan, då jag anser det av största vikt att få svar från ansvarig politiker Sivert Åkerljung KD som Barn– och utbildningsnämndens ordförande.

Replik:
En naturlig följdfråga är på sin plats. Varför tas inte ett så stort och avgörande beslut på högsta politiska nivå, nämligen kommunfullmäktige?

Ekerö 15 april 2020

Fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sivert Åkerljung
Alla politiker i Barn- och utbildningsnämnden m.fl. har fått ett brev från oroliga föräldrar, boende på Adelsö och Munsö, gällande Munsö skolas fortsatta överlevnad. Vi från Mälarökoalitionen har vid olika tillfällen lyft frågan det senaste året och senast nu i januari månad försökt att lyfta frågan i nämnden, eftersom vi fått signaler från föräldrar och lärare under en längre tid.

Vi har ännu inte något politiskt förslag att ta ställning till, men vet att det ska komma ett ärende till BUN mötet 5 maj, våra farhågor är att det kommer föreslås nedläggning av skolan.

För oss partier inom Mälarökoalitionen är det viktigt att det finns skolor nära där barnen bor och vi ser vilken betydelse landsbygdsskolor har för lokalsamhället.

Jag vill därför fråga dig Sivert Åkerljung
1. Kommer du tillsammans med övriga partier inom Ekerö alliansen KD, M och C att verka för att Munsö skola som f- årskurs 6 ska finnas kvar?

Desirée Björk
För Mälarökoalitionen.


Muntligt svar på KF mötet 21 april 2020:
Svaret som gavs från de styrande kommunalråden Adam Reuterskiöld, Ove Wallin och Sivert Åkerljung var att det inte handlar om nedläggning, utan att de lägger skolan vilande till dess att elevunderlaget är högre.

< Tillbaka till Öpartiets Nyheter