Hem
Nyheter
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Medborgarförslag  
Bli medlem
Kontakt
 

Medborgarförslag

Kommunens förslagslåda
Förslagslådan finns i kommunhusets ingång och på webbplatsen.
De inkomna förslagen distribueras sedan till de politiska partiernas gruppledare.

Här publicerar Öpartiet förslag och eventuella svar


Färjavgift
Ny väg genom tätorten
Hundrastplatser
Gästbryggan
Vuxennärvaro
Hästsportcentrum
Friluftsförskola
Kommunens webbplats
Rasismen är problemet
Cykelväg mot Adelsö
Tjejsporter
Färjavgift
Simhallsfråga
Buss till stan

Plocka skräp
Lekplatser
Adelsöfärjan
Samlingsplats för ungdomar
Snöröjning i busskurer
Bättre bilder!
Kopior av inkomna förslag
Rutiner för förslagslådan
Busstrafiken på öarna
Trafikmiljön vid Närlundaskolan
Reversibla körfält
Arkivering av förslag
Webbplats med dialog
Visa förslagen!

  Frågor Svar  
  Färjavgift    
  Jag undrar hur ni ser på färjan mellan Slagsta och Jungfrusund.
Det är ju en skam för Ekerö kommun hur det fungerar nu, denna enda länk söder om Stockholm. Ett månadskort kostar 900:– (!), en enkelresa 50:- (eller 30 om man köper häfte).
Mig veterligen är det den enda betalfärjan i hela Sverige och sen ska det kosta så otroligt mycket att använda sig av den. Inte konstigt att folk föredrar att åka runt hela vägen till Bromma och sen ut. Om man inte kommer precis till avgångstid går det ju ungefär lika fort att köra runt (utom i rusningstid), och man slipper den direkta kostnaden.
Vi bor på södra Ekerö, nära färjan, ändå föredrar vänner söderifrån att åka runt i stället för att ta färjan (och ofta vi också).

Det som är lite skrattretande är miljöinformationen på färjorna, ”vi tänker på miljön”, när man inte har någon som helst helhetssyn och gemene man tar bilen genom Stockholm när man kommer söderifrån och ska till södra Ekerö.

Sen kan man prata om pendlingsfärjor till Stockholm för att minska bilåkande. Varför är t.ex. Adelsöfärjan gratis?
Öpartiet håller med dig om att Slagstafärjan borde vara gratis.
Som vi fått det förklarat för oss kostar det pengar därför att den inte går mellan två länsvägar. Vägen på ”vår” sida är kommunal. Färjor som är gratis t.ex. Adelsöfärjan går mellan två länsvägar.

Adelsöfärjan ska vara gratis enligt Öpartiet.
Adelsöborna kan inte lämna sin ö utan den. Ett alternativ skulle kunna vara en bro som Ekeröborna (Tappströmsbron) och Färingsöborna (Lullehovsbron) har men det är inte aktuellt i dagsläget.

Att Slagstafärjan ska vara gratis har vi drivit hela mandatperioden men det styrande partiet i kommunen, Moderaterna, är av en annan åsikt.
Vi får se vad vi kan göra efter valet.

 
     
  Ny väg genom tätorten    
  Den ansträngda trafiksituationen som råder på Ekerövägen både morgon och kväll, med köer ända från Sandudden fram till centrum samt vice versa, behöver åtgärdas snarast möjligt.
Detta problem torde kunna lösas frikopplat från diskussionerna kring reversibla körfält och förbifart Stockholm. Utgångspunkten är att det i Ekerö kommuns översiktsplan finns ett vägreservat i Närlunda, vilket om det öppnades skulle innebära en avsevärd avlastning på Ekerövägen.

Mot bakgrund av att Sandudden byggs ut samt att förtätningar sker på hela vägen ut mot Adelsö och Munsö kommer ett öppnande av vägreservatet vara den enda lösningen att ”lätta på trycket” på Ekerövägen.
Jag önskar sålunda att detta förslag utreds ingående och skyndsamt.

Öpartiet drev frågan om reversibelt körfält som enda parti i förra valet. Tyvärr fick vi inte tillräckligt med röster för att genomföra frågan men vi har nu fått med oss alla andra partier.

Vi hoppas att reversibla körfält kommer att genomföras snarast.
Vi får hoppas att kommunen efter valet kommer att företrädas av politiker som driver frågan hårt mot vägverket.

 
     
  Hundrastplatser    
  Varför har inte Ekerö kommun några inhägnade hundrastplatser? Drottningholmsparken har vi där hundar kan vara lösa och få lära sig umgås socialt med andra hundar, men varför inte några inhägnade rastplatser 1000-2000 kvm på strategiska ställen.

Lägger man dessutom dessa rastplatser på strategiska platser där det är en del busliv på kvällar o helger så vinner man även att många vuxna och hundar rör sig på dessa ställen även kvällstid.

T.ex. i Stenhamra bör man kunna lägga en rastplats på ängen mitt emot fritidsgården (på den sidan där valborgselden brukar vara).

Du är inte den första som lämnar förslag på att vi behöver fler inhägnade hundrastplatser i kommunen. Dina idéer om att placera
dessa i områden där det är en del busliv är bra.

Öpartiet kommer att till nästa Kommunfullmäktigen skriva en motion utifrån ditt medborgarförslag.

 
     
  Gästbryggan    
  Jag föreslår en utbyggnad av gästbryggan i Ekerö centrum i samband med utbyggnaden av bostäder längs stranden av Tappströmskanalen. Gästbryggan är nästan alltid fullbelagd med båtar.

Varför inte anlägga en minigolfbana och en boulebana (har sett att folk spelar på grusplanen vid brandkårens iläggningsplats). Kanske kunde man som gäst vid bryggan även få tillgång till dusch via gymmet.

Visst vore det bra att passa på att bygga ut gästbryggan när centrum växer. Öpartiet kommer att ta upp frågan på nästa styrelsemöte.

Vad gäller minigolfbana, boulebana och dusch tror vi i Öpartiet att vi får hoppas på att någon företagare är intresserad av att bygga och driva dessa

 
     
  Vuxennärvaro    
  I de kommande bostäderna vid centrum, ge företagare och föreningar lokaler i bottenplan – för att öka närvaron av vuxna i centrum utanför butikernas öppettider, vilket borde leda till minskad förstörelse. Ta t.ex. de föreningar som nu håller till i Ekebyhovs slott, och ge dem lokaler i centrum. Hyr ut slottet till någon som kan driva konferens/lunch/kafé-verksamhet samt ha t.ex. bröllopsmiddagar på helger, julfest, nyårsfest m.m. Hur Ekerö centrum ska byggas ut diskuteras just nu. Vi tar till oss dina idéer.  
     
  Hästsportcentrum    
  Gör Ekerö till ett centrum för hästar i länet. Täby galopp behöver ny plats, ett stort häststall (i någon av norrortskommunerna) hotas med nedläggning (om jag inte minns fel har de handikappridning m.m.). Då kan det bli ryttartävlingar här året runt — som behöver mat, boende m.m. Starta en4H-gård i anknytning och knyt det lokala gymnasiet till detta med praktikplatser. Kanske är Menhammar intresserade av ett samarbete? Intressanta tankar. Med tanke på rådande ekonomiska läge känns det svårt att satsa kommunala skattemedel på detta just nu. Öpartiet anser att det behövs stora satsningar på förskolan, skolan och äldreomsorg i kommunen. Tyvärr har kommunen inte sparat tillräkligt i ladorna för att kunna satsa på den här typen av projekt de närmaste åren. Men kanske finns det någon som vill genomföra någon av dina idéer med andra pengar än med skattemedel?  
     
  Friluftsförskola    
  Jag skulle vilja att en av förskolorna fick inriktningen ”Ur och skur” (Friluftsfrämjandet). Just nu dominerar Reggio Emilia-filosofin i kommunen. När nya förskolor startas i kommunen är det oftast i privat regi. Hittills har ingen anmält intresse för att driva någon Ur och skur-förskola i kommunen, vad vi vet. För några år sedan fanns det en Ur och skur-avdelning på en av förskolorna i tätorten, men om det fortfarande är så vet vi inte. Öpartiet är mycket positivt till att utreda möjligheterna att etablera en Ur och skur-förskola när det blir aktuellt med nya förskolor i kommunen.  
     
  Kommunens webbplats    
  Eftersom nätet alltmer blir var mans informationskälla är kommunens ansikte utåt (kommunens startsida) en dyster syn som inte lockar till vidare besök. Ett gråtungt Drottningholm och en alltför sällan uppdaterad startsida hamnar långt ner i jämförelse med många andra kommuners välkomnande Öpartiet håller helt med dig. Vi har länge försökt att få till en förändring och uppfräschning av kommunens hemsida. Vi har skrivit flera motioner där vi på olika sätt föreslagit hur hemsidan bör utvecklas. Vi har pratat med både tjänstemän och politiker om vikten av att ha en attraktiv hemsida. Vi kommer på höstens första KF lämna in en ny motion och ta fasta på ditt förslag.  
     
  Rasismen är problemet    
  Rasism är ett problem för alla och speciellt oss unga. Därför är det hög tid att ni politiker tar problemet och oss på allvar. Det hade inte behövts några debatter om integration om rasism inte fanns. Vi vill att kommunen börjar diskutera denna fråga och göra det tillsammans med oss unga.
I retoriken inför valet är det tydligt att rasism förekommer och är ett problem för många människor. Därför tycker vi i Ungdom mot Rasism Ekerö att det är dags att ni politiker tar frågorna på allvar och tar ställning mot rasism. Alla debatter kring den misslyckade integrationen missleder och förvirrar när kärnan i problemet ligger i rasismen. Utan rasism ingen misslyckad integration.

Vi i Ungdom mot Rasism Ekerö arbetar inte för att förbättra integrationen utan för demokrati och alla människors lika värde. Det tycker vi borde vara självklart för alla kommuner att stödja. Därför uppmanar vi Ekerö kommun bland annat att samarbeta med Ungdom mot Rasisms projekt MAKT – Mer Antirasism Kommunalt, Tack! för att implementera ett hållbart antirasistiskt arbete på kommunal nivå. Syftet med projektet är att arbeta med antirasistiska frågor med politikers och tjänstemäns stöd, samt att erbjuda en plattform för att stärka ungas möjligheter att påverka samhället och sin egen vardag.

Vi vill därför att:
Ekerö kommun börjar att samarbeta med Malmös lokalgrupp inom Ungdom mot Rasism, helst genom projektet MAKT
Minst en temadag kring rasism och främlingsfientlighet ska genomföras på samtliga skolor i kommunen.
Ekerö kommun mer aktivt tar ställning mot rasism och för människors lika värde, bland annat genom att ta vårt antirasistiska arbete på största allvar.

Vänliga hälsningar,
Ungdom mot Rasism i Ekerö
Det är härligt att få ett förslag från unga som engagerar sig i viktiga frågor. Dem vill vi i Öpartiet på alla sätt stötta. Invandringspolitik och rasism är en fråga vi drivit under mandatperioden. Tyvärr är det svårt att nå framgång i vår kommun då den styrande alliansen och framför allt Moderaterna inte tar frågan på allvar eller är rädda?

Öpartiet står helt bakom era krav och skulle gärna vilja träffa er för att diskutera vad vi kan göra.

Kanske ni kan komma på något av våra styrelsemöten?
 
 
     
  Cykelväg mot Adelsö    
  Varför ingen cykelväg ut mot Adelsö? En liten bit varje år … Det är så synd att man inte kan cykla från Sandudden mot Nyckelby – mycket trafik och smal väg. Öpartiet håller med dig om att det behövs cykelväg ut mot Adelsö. Vi driver utbyggnad av cykelvägnätet i hela kommunen. Det är särskilt viktigt att titta på ”glesbygden”.  
     
  Tjejsporter    
  Jag föreslår att ni som leder kommunen läser och godkänner ert dokument som har rubriken ”Riktlinjer för Ekerö kommuns arbete med idrott och fysisk aktivitet” Ni verkar inte att ha läst avsnittet ”Demokrati och Jämställdhet” eftersom ni bara fortsätter att satsa på anläggningar för manliga idrotter! Öpartiet har som mål att uppnå en jämnare könsfördelning inom alla idrotter och annan föreningsverksamhet som berör barn och ungdomar. Vi har bland annat varit med och sett till att kulturnämnden som ansvarar för dessa frågor bedömer uppnådda verksamhetsmål ur bland annat ett könsperspektiv. Därmed inte sagt att man uppnått målen, men man får åtminstone fokus på frågan.

Det tar lång tid att förändra gamla invanda mönster.

Vi vill också hitta former för att stödja hästsporterna så att vi uppnår en mer rättvis fördelning av resurserna. I dag domineras hästsporten av tjejer och de får mindre stöd jämfört med pojkidrotterna. Har du några idéer?
 
     
  Färjavgift    
  Varför ska vi som bor i Ekerö kommun betala på färjan Slagsta–Jungfrusund?

Borde den inte vara garatis för oss öbor? vi har visserligen vägförbindelse med fastlandet men ack så lång omväg om man ska söderut. T.ex. Värmdö som också har broförbindelse har ju även en gratis vägfärja norrut.

Jag hoppas att avgiften försvinner för oss ekeröbor men att andra som inte bor på öarna får fortsätta att betala.
Visst är det konstigt att vi ska betala för att åka färja. Vi har diskuterat denna fråga i Öpartiet. Vi hoppas att även moderaterna och alliansen funderar över avgiften.  
     
  Simhallsfråga    
  När och om Ekerö bygger en simhall så hoppas jag ni bygger den så att många aktiviteter kan utnyttja simhallen. Gärna minst 8 banor i 25-metersbassäng så att Ekerö kan bilda en simklubb och ha tävlingar i sin egen hall. Se även till att att det kommer att finnas ytor på sidorna av bassängen för ev. andra aktiviteter eller som läktare vid tävlingar. Även ett kafé inom simhallsbyggnaden vore önskvärt. På http://www.ekerobloggen.se/images/ramprogram_badhus.pdf kan du läsa hur badhuset kommer att bli. Det finns inte längre någon möjlighet att politiskt påverka badhuset.
 
 
     
  Buss till stan    
  Ekerö kommun behöver se till att SL kör kollektivtrafik dit folk kan byta till olika färdmedel och inte bara ett. Direktbussar till Fridhemsplan från Färingsö och Ekerö. vi vill inte byta i Brommaplan och få ståplats. Brommaplan är ingen knutpunkt utan en plats för byte till andra bussar och en ev fullsatt t-bana. Fridhemsplan har större access punkt. t-bana, blå bussar mm. Det du beskriver i detta förslag är en landstingsfråga. Öpartiet är verksamt endast i Ekerö kommun.  
     
  Plocka skräp    
  Håll Sverige Rent anordnar skräpplockardagar varje år. Många kommuner är med och bidrar med soppåsar m.m. till förskolor och skolor som är med och plockar skräp för en bättre närmiljö. Varför är inte Ekerö kommun med? Ja man kan verkligen undra varför Ekerö kommun inte är med. Jag jobbar i Stockholm (Skärholmen) och där städar alla förskolor och skolor sin närmiljö en gång per år precis som du beskriver. Dessutom får barnen sedan gå på en cirkusföreställning som belöning.

Öpartiet kommer att driva ditt förslag. Vi kommer att till nästa kommunfullmäktige skriva en motion om detta.

 
 
     
  Lekplatser    
  I angränsande kommuner finns det gott om kommunala lekplatser. Snälla se till att även Ekerö får en. Kul att du använt förslagslådan. Jag tror att det finns flera kommunala lekplatser i Ekerö. Om jag minns rätt invigdes en ny stor lekpark i Stenhamra i höstas och i investeringsbudgeten för kommande år finns planer för en i Ekebyhovsparken.

Det kanske är så att du saknar en i din del av kommunen?
Vi återkommer när vi vet mer.
 
     
  Adelsöfärjan    
  Äntligen !! Det var på tiden. Skönt att kunna skicka en fråga och den hamnar hos rätt person !? ;-)

Nu har man sänkt farten på sträckan mellan Ekerö centrum och Sjöängen. Jag har en restid på ca 3½ timme per dag till och från arbete och har vid ett flertal tillfället varit påstridig ang. färjeturer och SL-trafik. Hoppas att kommunen inte glömmer oss som bor långt från Brommaplan. Nu ska vi sänka hastigheten. Borde inte någon ta kritiken från oss Adelsöbor om att det borde vara tätare färjetrafik åtminstone till kl. 19.00 vardagar. Nu går tättrafiken fram till kl. 18.00 vilket är rätt tidigt med tanke på den långa resväg de flesta har. Jag antar att man sänkt hastigheten p.g.a. olycksrisken?! Någon som har tänkt på stressen till färjan ?!!!!!

Jag har talat med kommunen tidigare och även vägverket om detta. Tycker faktiskt att kommunen vi bor i måste trycka på också. Det verkar inte vara någon som vill lyssna !!
I Öpartiet har vi diskuterat just denna fråga.

Vi har i Kommunfullmäktige drivit färjetrafiken till och från Adelsö. Tyvärr utan framgång. Vi funderar just nu på hur vi ska agera på bästa sätt för att återigen få upp frågan.
 
     
  Samlingsplats för ungdomar    
  Ekerö har i dag ett stort antal ungdomar i ålder 16–18 år som inte har någonstans att ta vägen på kvällarna, vilket jag tror medför skadegörelse, bråk, krossadebusskurer m.m. Jag tycker att det ska finnas en samlingsplats för dessa, t.ex. ett ungdomscafé eller liknande. Jag håller helt med dig.

Öpartiet arbetar för att det ska öppnas ungdomscafe och skapas fler mötesplatser för unga i kommunen. Vi vill också att det ska finnas fler vuxna t.ex. fältassistenter ute för att möte våra ungdomar.

Vi har bara fått negativ respons från Alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna) när vi framfört detta. Det har vi gjort varje år i samband med att budgeten tas.

Vi kommer att fortsätta att på alla tänkbara sätt driva denna fråga.
 
     
  Snöröjning i busskurer    
  Jag vill att upphandlingsunderlaget för upphandling av snöröjning formuleras om så att inte kollektivtrafikresenärer diskrimineras som sker i dag. I dag plogas en snövall in i busskurerna som gör det svårt/farligt att använda kuren. Busskurerna behöver röjas manuellt efter att man har fyllt dem med snö. Det är inte enbart bilisterna som ska prioriteras. För att kunna ta ställning till ditt medborgarförslag behöver jag veta var (vid vilken väg) detta har skett. Det är olika huvudmän som ansvarar för snöröjningen.  
     
  Bättre bilder!    
  Finns det ingen bättre fotograf på Ekerö?
Den bilden på förstasidan är riktigt dålig. Dels syns knappt vackra ekebyhovs slott bakom de fula stammarna. Dessutom ser det ut som om slottet håller på att välta.
Jag och Öpartiet håller med dig. Jag har läst att Peter Carpelan också håller med. Vi får hoppas att det mycket snart blir bättre bild/bilder på hemsidan.  
     
  Kopior av inkomna förslag    
  Kommunfullmäktige i Ekerö kommun beslutar att kommunen skall följa utslag i domstol eller utslag av högre myndighet/instans.

Vidare föreslår jag att den, privatperson eller tidning/blogg med utgivningsbevis, som så önskar automatiskt ska få kopior av inkomna förslag.
Det ska inte behövas fattas ett beslut i kommunfullmäktige utan det borde vara självklart att en kommun följer utslag från en domstol eller högre myndighet/instans.

Ditt andra förslag förstår jag inte riktigt? Är det förslag i förslagslådan du menar? Jag hänvisar då till tidigare svar.
 
     
  Rutiner för förslagslådan    
  Rutinerna för förslagslådan utformas så att förslagsställaren får, eller kan ta ut, en kopia av sitt förslag till den egna e-postadressen.

I rutinerna för förslagslådan står det:
Förslagen anses som rent politiska och kommer inte att registreras eller omhändertas av tjänstemän. Någon samlad redovisning av vilka förslag som tagits om hand av de politiska partierna kommer inte i efterhand att lämnas.
I Öpartiet anser vi att det riktiga vore att införa medborgarförslag. D.v.s. att medborgare får rätt att ”motionera” till kommunfullmäktige. Vi har inte fått stöd för detta under mandatperioden. Att införa förslagslådan var en blek ersättning för att få tyst på kritiken.  
     
  Busstrafiken på öarna    
  Kollektivtrafiken måste fungera även mellan öarna, t ex om man ska åka 318 till Färentuna kyrka och byta till 317 så får man vänta 40 min när resan tar 7 minuter totalt med bil…

eller 313 från Eriksberg till Hilleshög tar 1,5 timme med 3 byten och man får sitta ute och vänta i kylan, när det tar 8 minuter med bil…

Ekokommun? ett hån mot dem som vill åka kollektivt!

Cirkatiderna är värdelösa. T ex om bussen ska gå en viss tid så kan den gå 10–15 min före tiden …inte roligt när bussen går varannan timme.

jag berättar gärna mera…

Ska det vara så svårt att planera busstabellerna så att tvärförbindelserna fungerar och att folk kan åka buss och inte bil? I dag finns inte förutsättningar för att det ska fungera.
Busstrafiken sköts av landstinget och är ingen kommunalfråga. Det finns ett samråd med SL om busstrafiken där kommunen representeras av Peter Carpelan (M), Gunilla Lindberg (FP) och Gunn Häll (S).

Vi har liknande erfarenheter som dem du beskriver och man kan verkligen undra vad de tre representanter som ska företräda oss framför. För inte har det blivit bättre under de senaste åren.
 
     
  Trafikmiljön vid Närlundaskolan    
  Förbättra trafiksäkerheten vid Närlundaskolan!

Trafiksäkerheten vid Närlundaskolan, från Tappströmshållet, är minst sagt bedrövlig. Kommer man från Tappströmshållet finns det för det första ingen säker gångentré till skolan. Har man barnvagn och kommer vid 8-tiden får man trängas med alla bilar som ska in till parkeringen.

Att gå till skolan från Tappströmshållet är inte acceptabelt, ur trafiksäkerhetsynpunkt, för gående barn. Auroravägen har ingen trottoar. Vore det inte för de boendes blomlådor skulle bilisterna hålla betydligt högre hastighet här. De två övergångställen som sedan finns innan skolan har båda dåliga ställen att stå och vänta på. Det är trångt och svängande bilar tenderar att preja gående som närmar sig övergångstället vid Auroravägens slut.

Gå igenom skolvägarna och gör dem säkra så att ett barn i årskurs 1 ska kunna gå själv till skolan, utan att föräldrarna ska behöva vara livrädda. Gör som i Bromma, bygg små upphöjningar vid alla övergångställen, smala även av gatan där. Bygg om befintliga trottoarer så att de inte ligger i nivå med gatan, och bygg trottoar på Auroravägen.
Vårt svar kommer snart.
 
 
     
  Reversibla körfält    
  Tack för en bra möjlighet till kommunikation. Här är en viktig fråga för mig: Jag önskar fortlöpande information på kommunens hemsida och i tidskrift(er) om hur det går med projektet Reversibla körfält. Det känns ofta tröstlöst att sitta i bussköer hem, men information om planer och tidplaner kan göra underverk med uthålligheten hos oss pendlare. Vi i Öpartiet anser precis som du att kommunens hemsida behöver vara aktuell och att medborgarna har rätt till snabb information.  
     
  Arkivering av förslag    
  Inkomna förslag förtecknas enligt arkivbestämmelserna och hålls tillgängliga på kommunens hemsida, för så vitt innehållet inte strider mot någon lag. Förteckningen ska omfatta uppgift om förslagställare och en kort beskrivning av innehållet i förslaget. I Öpartiet håller vi med dig. Vi diskuterar just nu om vi ska publicera förslagen på vår hemsida i väntan på att kommunen gör det, vilket vore det bästa. Som det är just nu diarieförs inte dessa förslag då de inte anses gå in till kommunen utan de vidarebefordras bara till gruppledarna.  
     
  Webbplats med dialog    
  Hej!
Borde inte Ekerö kommun satsa på att lyssna på sina medborgare genom en mer innehållsrik webbsida som värnar och tar vara på sociala mediers hela potential. Hemsidan används nu för envägskommunikation i stället för dialog. Bättring och förändring, tack!
Öpartiet håller med dig helt och hållet. Vi har lämnat in flera motioner i den anda du föreslår. Senast en motion om budgetdialog. Den handlade om att använda kommunens hemsidan som ett redskap för dialog mellan politiker och medborgare vad det gäller budgetfrågor. Den styrande alliansen sa dock nej till detta.

Men skam den som ger sig. Vi lovar att försöka med nya motioner.
 
     
  Visa förslagen!    
  Jag föreslår att man på hemsidan får se alla insända förslag samt svaren från partierna. Hur ska jag annars kunna veta om ni redan har fått förslaget och tagit ställning till det?

Jag föreslår att man även får ställa frågor. Samt att frågor och svar publiceras på hemsidan så att en kunskapsdatabas skapas.

Jag föreslår att ni svarar på mitt förslag om att låta mig få ta del av andras förslag. (Jag ser att ni har ändrat texten här ovan, att så inte kommer att ske. Men det hade varit trevligt att få ett svar från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Eftersom denna text ovan inte fanns när jag sände mitt förslag om att förslag ska publiceras!!!

Så: svara mig varför ni inte vill att förslagen blir offentliga. Tack på förhand.
Vi i Öpartiet håller med dig. Det borde vara självklart att alla förslag och svar finns att läsa på hemsidan. Vi kommer att driva frågan politiskt.