Hem  
Nyheter
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

 2018
Se hur valarbetet 2018 gick till: Nyheter >

2014 Öpartiet fortsätter FRAMÅT...

2010 Öpartiet blir Ekerö kommuns 3:e största parti

2006 Nybildade Öpartiet får 4 mandat i fullmäktige


Demokrati och öppenhet
Öpartiet vill ta initiativ till utveckling av medborgarinflytandet i Ekerö. Vi agerar kring frågor, oavsett om de kommer från vänster eller höger.

Bostäder
Vi vill ha en bostadsförsörjningsplan som tar hänsyn till människor som inte vill eller har råd att bo i småhus eller bostadsrätt.

Trafik
Trafiksituationen måste lösas på ett sätt som ger goda förutsättningar för kollektivtrafik, både på land och via våra vattenvägar.

Ytterområdena
Utvecklingen av Ekerö tätort hänger samman med att övriga delar av kommunen kan gå i takt med utvecklingen. Ett Ekerö för alla!

Centrumutveckling
Vi vill ha en tydligare långsiktighet och samlad helhetssyn så att Ekerö centrum kan utvecklas i takt med omvärldsförändringarna.

Äldrevård
Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö. Den enskilde ska kunna välja den vård och omsorg som hen har behov av. Alla ska få plats!

Skola
Ekerö kommun ska vara en av landets bästa skolkommuner med små barngrupper och behöriga och inspirerande lärare.