Hem
Nyheter
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt

Öpartiets kandidater till fullmäktige

   
1. Desirée Björk, Adelsö
Jag vill verka för ökad demokrati, ökat medinflytande och medbestämmande för kommunens medborgare, samt skapa möjlighet till ytterområdenas utveckling utifrån deras möjligheter och behov så att det finns förutsättningar för människor i olika åldrar och sociala skikt att bo och verka.

Andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat är LSS frågorna och dess områden, samt äldreomsorgen som omfattar både boende och lokaler att umgås i. Jag vill att det ska finnas alternativa boendeformer i alla delar av kommunen, alla ska få plats.

   
2. Bernt Richloow, Stavsborg
Som tidigare lärare och huvudskyddsombud brinner jag för frågor inom miljö och skola.
Kommunens underhåll av skolor och förskolor fungerar inte i den utsträckning det finns behov av.
Barn, ungdomar och skolpersonal måste få vistas i väl underhållna och ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljöinspektionen skall inte behöva hota med vitesföreläggande eller att vi är tvungna att stänga eller riva skolorna p.g.a. dåligt underhåll. Vi ska naturligtvis även lokalmässigt ligga på 10 i topp. Kommunen är också ett av landets hästtätaste, stallen är kommunens största ungdomsgård. Möjligheter att anlägga och underhålla ridvägar är en viktig fråga.
   
3. Robert Oberascher, Adelsö
Jag brinner för kultur och ekologisk odling och jag vill se Ekerö som en verklig EKO kommun.
Jag vill påstå att Ekerö har möjlighet att försörja en stor del av regionen med närodlat, helt i linje med ett samlat ekologiskt synsätt. Det skulle ge Ekerö både ekonomiska och miljömässiga vinster.
Ekerö har alla förutsättningar att bli "Kulturens övärld" med sina världsarv Birka och Hovgården och Drottningholm. Dessa behöver utökad skyddsstatus och bättre skötsel. Kultur hamnar lätt långt ner bland kommunens utgifter fast den är till gagn för Ekerös alla innevånare, de vill jag ändra på.
   
4. Elaine Adlertz, Ekerö
Jag och flera med mig kämpade för folkomröstningen om Ekerö bostäder.
Hur resultatet blev vet vi ju. Därför är demokratin viktig att vårda.
Jag tycker det är viktigt att vi skapar hyreslägenheter så att våra ungdomar och äldre, ensamstående och handikappade har råd att bo i vår vackra kommun. Vi kan inte förvänta oss att alla ska ha råd att köpa dyra villor, radhus eller bostadsrätter.
Jag vill bygga bort bostadskön.
   
5. Anders Gustafsson, Ekerö
I mitt Ekerö skall man kunna bo och arbeta. Därför tycker jag att det måste finnas ett positivt företagsklimat, där det går att utvecklas och anställa. En fråga som också berör mig är demokrati och öppenhet i samhällsdebatten.
Öpartiet vill att hela Ekerö ska leva och att den lokala ekonomin ska blomstra.
I vårt Ekerö ska det finnas stöd för att gå från idé till verklighet.
   
6.
Sandra
Holmgren
7.
Ulf
Jansson
8.
Inger
Blomberg
9.
Berth
Fransson
10.
Anna
Linde
         
11.
Oscar
Linde
12.
Clarry
Björk
13.
Anne
Richloow
14.
Bo
Blom
15.
Solweig E.
Sundman
         
 
16.
Robert
Blomberg
17.
Yvonne
Johansson
18.
Håkan
Håkansson
19.
Rolf
Norén